Nowoczesne czynniki chłodnicze bezpieczne dla środowiska

0
Share

Poprawne działanie instalacji chłodniczej zależy od dopasowania czynnika chłodniczego do założonych warunków pracy. Funkcjonowanie urządzeń klimatyzacyjnych opiera się na procesie wymiany ciepła za pośrednictwem przystosowanej do tego substancji krążącej w obiegu zamkniętym urządzenia. Jej parametry muszą łączyć ze sobą jak najlepsze właściwości termodynamiczne z jak najniższym zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Odpowiedni czynnik dobrany powinien być przede wszystkim do zakresu temperatur jakie są oczekiwane względem urządzenia chłodniczego.

Substancje chłodzące wyłączone z użytku

Stawiając jako priorytet ochronę środowiska naturalnego oraz zapobieganie efektowi globalnego ocieplenia wprowadzono szereg przepisów normujących skład czynników chłodniczych oraz wydzielanych przez nie substancji szkodliwych. Na terenie Unii Europejskiej zakazane zostało wykorzystywanie substancji freonowych CFC i HCFC. Przyczyną takich restrykcji jest wysoki potencjał niszczenia warstwy ozonowej planety, w zamian producenci zmuszeni są do stosowania bezpieczniejszych związków chemicznych.

Zamienniki bezpieczne dla środowiska

Wprowadzane przepisy, regulujące normy stosowane przy produkcji czynników chłodniczych wymusiły testowanie i wprowadzanie coraz bezpieczniejszych zamienników dla najpopularniejszych dotychczas związków opartych na freonie. Do najpowszechniejszych czynników spełniających nowe, restrykcyjne normy należą węglowodorowe substancje takie jak propan oznaczany jako R290 oraz izobutan z oznaczany symbolem R600a. Obie substancje mają niemal zerowy wpływ na globalne ocieplenie, spełniając tym samym restrykcyjne regulacje prawne. Jednak ich wykorzystanie w urządzeniach chłodniczych wymaga zachowania szczególnej ostrożności, powodem tego jest wysoka łatwopalność obu substancji. Mimo to, w kontrolowanych warunkach, wykazują się one wysoką wydajnością wymiany ciepła przez co wypierają substancje uznane prawnie za szkodliwe dla środowiska.

W instalacjach chłodniczych o charakterze przemysłowym najczęściej stosowanym czynnikiem chłodniczym jest amoniak oznaczany symbolem R717. Jego negatywny wpływ na środowisko jest niemal zerowy jednak z powodu swoich właściwości chemicznych powodujących korozję, do jego stosowania wymagana jest instalacja wykonana ze specjalnie przystosowanych materiałów. Ponadto konstrukcja ta musi być w pełni szczelna gdyż amoniak jest substancją silnie trującą dla ludzi. Mimo to niskie koszty produkcji i spełnianie wszelkich norm środowiskowych, pozwoliły na rozpowszechnienie amoniaku do różnych zastosowań w urządzeniach chłodniczych.

Related Posts